Everyday English

19 people died after plane crashed in Tanzania

Divers were unable to launch a rescue operation after a passenger plane crashed in Tanzania’s Lake Victoria as they lacked oxygen in their cylinders.

As an official report has found.

 

At least 19 people died after the plane plunged into the lake on 6 November.

 

The report from Tanzania’s transport ministry painted a damning picture of the emergency services‘ preparedness to deal with the disaster.

 

More lives may have been saved if rescue efforts started sooner, it said.

 

Instead the police marine unit had only one rescue boat.

 

It arrived at the site of the crash four hours later and did not have enough fuel, the report said.

 

„The two pilots who were in the cockpit appear to have been unable to open the cockpit door and overhead escape hatch because of high water pressure.

 

„If there could have been immediate rescue operations it is most likely that more people would have survived, “ it added.

Zemřelo 19 lidí při havárii letadla v Tanzanii.

 

Potápěči v Tanzanii nemohli zahájit záchrannou operaci po havárii letadla s pasažéry do Viktoriina jezera, z důvodu nenaplněných kyslíkových láhví, tak uvádí oficiální zpráva.

 

Minimálně 19 lidí zahynulo poté, co letadlo narazilo do jezera 6. listopadu.

 

Zpráva tanzanského ministerstva dopravy vykreslila kritický obraz připravenosti záchranných služeb na zvládání této katastrofy.

 

Více životů by možná mohlo být zachráněno, kdyby záchranné operace začaly dříve, uvedla.

 

Místo toho měla policejní námořní jednotka pouze jeden záchranný člun.

 

Na místo havárie jednotka dorazila o čtyři hodiny později a neměla dostatek paliva, jak uvádí zpráva.

 

„Dva piloti v kabině byli patrně neschopní otevřít dveře kokpitu a nouzový únikový otvor kvůli vysokému tlaku vody.

 

„Kdyby byly zahájeny záchranné operace okamžité, je velmi pravděpodobné, že by přežilo více lidí,“ dodává zpráva.