Ochrana osobních údajů
gdpr

Základní ustanovení


Provozovatel webové aplikace LETECKÁ KOMUNIKACE (dále jen ‘aplikace’) a vzdělávacích webových portálů www.leteckakomunikace.cz (dále jen ‘portály’) zajišťuje správu osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”). Provozovatel je společnost 5PforRES s.r.o. IČ 24851647 (dále jen: „provozovatel“).


Kontaktní údaje provozovatele jsou: 5PforRES s.r.o. U Nikolajky 3326/38, Smíchov, 150 00 Praha, Česká republika, mail@leteckakomunikace.cz


Shromažďované informace budou využívány především k poskytování Vámi požadovaných produktů či služeb, k informování o nových službách a k vylepšování poskytovaných služeb.


Aplikace i portály používají technologii HTTPS. Zároveň používáme aktuální doporučenou technologii na ukládání a šifrování hesel.


Jaké informace ukládáme
Pro registraci je nutné zadat osobní e-mailovou adresu a přístupové heslo. Tyto informace se ukládají za účelem unikátní identifikace uživatele a povolení vstupu do aplikace. E-mailovou adresu provozovatel pro zasílání informací např. o končícím předplatném a další komunikaci mezi provozovatelem a uživatelem spojenou s používáním a funkčností aplikace či portálů.


Pro vytvoření objednávky předplatného aplikace a nákupu dalšího zboží se zadávají fakturační údaje objednatele (konkrétně jméno a příjmení, ulice a číslo popisné, město a PSČ), které se uvádí na faktuře a v účetní dokumentaci provozovatele. Tyto informace se archivují dle zákona.


Aplikace shromažďuje údaje o chování uživatele v aplikaci, vede přehled všech jím spuštěných aktivit, zadaných odpovědí, výsledků apod. Tyto informace slouží pro pohodlí uživatele, mapování jeho pokroku atd. Portály informace o výsledcích testů ukládá pouze u registrovaných uživatelů, u neregistrovaných se pouze anonymně ukládají do statistiky. Provozovatel tyto informace používá pro vylepšování funkčnosti aplikace a portálů. Provozovatel pro tyto účely používá Google Analytics. Údaje pro Google Analytics jsou anonymizované a uchovávají se po dobu 50 měsíců.


Pokud je uživatel aplikace členem jedné či více uživatelských skupin, mohou mít přístup k informacím o jeho práci v aplikaci (včetně uživatelského jména/přezdívky, jménu a příjmení, e-mailové adrese, adrese atd.) další členové skupiny (např. správce skupiny, učitel, rodič atd.)


Další informace, které uživatel poskytuje v rámci svého veřejného profilu na portálech jsou součástí prezentace uživatele na těchto webech. Tyto informace jsou veřejně dostupné všem návštěvníkům. Uživatel je poskytuje dobrovolně a na vlastní nebezpečí. Za případné zneužití těchto informací provozovatel neručí.


Platby platební kartou
Platby platební kartou probíhají prostřednictvím třetí strany přes smluvního partnera Redbit s.r.o., Antonína Dvořáka 612, 280 02 Kolín, IČO: 24197190 (více na www.simpleshop.cz) a portál společnosti ComGate Payments, a. s., Aupark, Gočárova třída 1754 / 48b, 500 02 Hradec Králové
IČ: 279 24 505 (více na www.comgate.cz). Pro uskutečnění transakce provozovatel poskytuje informace o objednávce této třetí straně podle smluvních pravidel.


Odstranění osobních údajů
Uživatel může kdykoliv odstranit veškeré informace o své osobě prostřednictvím zaslání požadavku na e-mail mail@leteckakomunikace.cz. Tímto nenávratně odstraní celý uživatelský profil.


Soubory Cookie
Provozovatel používá soubory cookies, které slouží především ke zlepšení pohodlí uživatelů při práci s webovými stránkami a aplikací, dále také k anonymní analýze návštěvnosti a používání stránek. Uživatel si v nastavení svého webového prohlížeče určuje, zda se cookies na koncové zařízení mohou ukládat či nikoliv. Toto nastavení se považuje za souhlas.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 20.9.2022.