Everyday English

A Private Pilot License PPL

A Private Pilot License PPL

 

PPL in aviation is a certification that allows individuals to fly aircraft for personal or recreational purposes.

 

Holders of a PPL can pilot single-engine-piston aircraft under VFR without compensation. Later, they can obtain additional qualifications, ratings, classes, or type ratings.

 

None of these personal flights are for remuneration, it is only possible to share the costs of the flight among all occupants – including the pilot.

 

To obtain a PPL, pilots must undergo training in areas such as flight maneuvers, navigation, and aviation regulations, and pass a series of written and practical exams administered by aviation authorities.

 

Minimum requirement for PPL is around 35 to 45 hours of flight time.

Licence soukromého pilota PPL

 

PPL v letectví je osvědčení, které umožňuje jednotlivcům létat s letadly pro osobní nebo rekreační účely.

 

Držitelé průkazu PPL mohou pilotovat jednomotorová pístová letadla za VFR bez náhrady.

 

Žádný z těchto osobní letů nejsou určeny za úplatu a náklady na let lze rozdělit mezi všechny osoby na palubě, včetně pilota.

 

Pro získání průkazu PPL musí piloti absolvovat výcvik v oblastech, jako jsou letové manévry, navigace a letecké předpisy, a složit řadu písemných a praktických zkoušek, které řídí letecké úřady.

 

Minimální požadavek na získání průkazu PPL je přibližně 35 až 45 hodin letu.