Everyday English

ALERFA

ALERFA – Alert Phase

 

ALERFA is the second phase of Search and Rescue system, activated when there is strong reason to believe that an aircraft is in distress or overdue.

 

During ALERFA, SAR operations are formally initiated, involving search efforts to locate the aircraft and its occupants.

 

Alert phase is activated in next cases:


An aircraft has been cleared to land and fails to land within five minutes of the estimated time of landing.

 

An aircraft is known or believed to be the subject of unlawful interference.

Údobí pohotovosti ALERFA

 

ALERFA je druhou fází pátracího a záchranného systému, která se aktivuje, když existuje pádný důvod domnívat se, že letadlo je v nouzi nebo se opožďuje.

 

Během „pohotovosti“ ALERFA jsou formálně zahájeny operace SAR, které zahrnují pátrací úsilí s cílem nalézt letadlo a osoby na jeho palubě.

 

Údobí pohotovosti se aktivuje v dalších případech:


Letadlo má povolení k přistání a nepřistane do pěti minut od předpokládaného času přistání.


Je známo nebo se předpokládá, že letadlo je předmětem nezákonného zásahu.