Everyday English

ASI blocked

ASI blocked

 

The blocking of an airspeed indicator can present serious challenges for pilots during flight.

 

To prevent and mitigate the risks associated with blocked airspeed indicators pilots undergo training to recognize and respond effectively to such emergencies.

 

A mnemonic aid like „PUDSUC“ helps to recall the effects of a blocked pitot or static system on the airspeed indicator.

 

If the Pitot system is blocked, the ASI will Under-read during Descent.

 

Conversely, if the Static system is blocked, the ASI will Under-read during Climb.

ASI zablokován

 

Zablokování indikátoru rychlosti vzduchu může představovat vážné výzvy pro piloty během letu.

 

Aby se předešlo a zmírnila rizika spojená s blokovanými indikátory rychlosti vzduchu, piloti absolvují školení, aby byli schopni rozpoznat a účinně reagovat na takové nouzové situace.

 

Mnemotechnika „“PUDSUC““ pomáhá připomenout účinky blokace pitotovy nebo statické soustavy na indikátor rychlosti vzduchu.

 

Pokud je systém Pitotu blokován, indikátor rychlosti vzduchu bude během sestupu ukazovat nižší hodnotu.

 

Naopak, pokud je statický systém blokován, indikátor rychlosti vzduchu bude během stoupání ukazovat nižší hodnotu.“