Everyday English

Boost pump

It is an electrically driven fuel pump usually of the centrifugal type.

 

It is located close to the lowest point of fuel tanks lines to provide fuel to the engine.

 

Especially for starting or to provide fuel pressure in case of engine driven pump failure.

 

It also pressurizes the fuel lines to prevent of vapor lock.

Přídavné čerpadlo.


Jedná se o elektricky poháněné palivové čerpadlo obvykle odstředivého typu.

 

Nachází se blízko nejnižšího bodu vedení z nádrží s palivem, aby dodávalo palivo do motoru.


Je to zejména pro spouštění, nebo poskytnutí tlaku paliva v případě selhání čerpadla poháněného motorem.


Zvyšuje také tlak v palivovém vedení k zabránění vzniku bublin v palivu „plynová zádka“ (vapor lock).