Everyday English

Commercial Pilot License CPL

Commercial Pilot License CPL

 

CPL in aviation is a certification that allows individuals to fly aircraft for compensation or hire.

 

With a CPL, pilots can operate as paid professionals, such as airline pilots, charter pilots, or flight instructors.

 

To obtain a CPL, pilots must meet rigorous training requirements, including a minimum number of flight hours, pass written and practical exams,

 

and demonstrate proficiency in various flight maneuvers, navigation techniques, and aviation regulations.

Licence obchodního pilota CPL

 

CPL v letectví je osvědčení, které umožňuje jednotlivcům létat s letadlem za úplatu nebo najmutí.

 

S licencí CPL mohou piloti pracovat jako placení profesionálové, například piloti leteckých společností, charteroví piloti nebo letečtí instruktoři.

 

Pro získání licence CPL musí piloti splnit přísné požadavky na výcvik, včetně minimálního počtu letových hodin, složit písemné a praktické zkoušky a

 

prokázat schopnosti řízení letadla, techniky navigace a znalosti leteckých předpisů.