Everyday English

Dew and Frost

Dew and Frost.

 

On cool clear and calm nights the temperature of the ground and objects drops.

 

Then the surface can cause temperatures of the surrounding air to drop below the dew point.

 

When this occurs the moisture in the air condenses and deposits itself on the ground and objects like cars and aircrafts.

 

This moisture is known as dew and sometimes can be seen on grass in the morning.

 

If the temperature is below freezing the moisture is deposited in the form of frost.

 

While dew poses no threat to an aircraft, the frost poses a definite flight safety hazard.

 

Frost disrupts the flow of air over the wing and can drastically reduce the production of lift.

 

It also increases drag which when combined with lowered lift production can adversely affect the ability to take off.

 

An aircraft must be thoroughly cleaned and free of frost before beginning a flight.

Rosa a Námraza.

 

V chladných, jasných a klidných nocích teplota země a objektů klesá.

 

Povrch může poté způsobit, že teplota okolního vzduchu klesne pod bod rosy.

 

Když k tomu dojde, vlhkost ve vzduchu kondenzuje a ukládá se na zem a objekty, jako jsou auta a letadla.

 

Tato vlhkost se nazývá rosa a někdy ji lze vidět ráno na trávě.

 

Pokud je teplota pod bodem mrazu, vlhkost se ukládá ve formě námrazy.

 

Zatímco rosa neohrožuje letadlo, mráz představuje jasný bezpečnostní riziko letu.

 

Námraza narušuje proudění vzduchu okolo křídla a může výrazně snížit tvorbu vztlaku.

 

Také zvyšuje odpor, což v kombinaci s nižší tvorbou vztlaku může negativně ovlivnit schopnosti vzletu.

 

Letadlo musí být důkladně očištěno a zbaveno námrazy před zahájením letu.