Everyday English

Dynamic hydroplaning

Dynamic hydroplaning occurs when there is an excessive amount of water on the surface of the runway. It is a phenomenon resulting from the inability of the wheels to drain the water between the tire and the ground quickly enough.

 

This results in forming water wedge beneath the tire and causes the wheel to rise above the track surface and lose contact with it, leaving the wheel with no traction and no braking ability.

 

This type of hydroplaning occurs especially at high landing speeds. To prevent it, it is important not to land at high speeds, have the wheels properly inflated and use the aerodynamic braking function.

 

The higher weight of the aircraft and a harder landing will allow the wheels to push water out of the undercarriage. It is important to keep in mind that hydroplaning extends braking distance by about 50 % and it can persist up to a speed of 20 knots.

Dynamický aquaplaning nastává při nadměrném množství vody na povrchu přistávací dráhy. Je to jev důsledkem způsobený neschopnosti kol podvozku dostatečně rychle odvádět vodu mezi pneumatikou a zemí. 

 

To vede ke vzniku vodního klínu pod kolem, ten kolo nadzdvihne nad povrch dráhy a kolo ztratí kontakt se zemí, tím je kolo bez trakce a bez schopnosti brždění. 

 

Tento typ aquaplaning se vyskytuje zejména při vysoké rychlosti dosednutí. K zabránění je důležité nepřistávat na vysoké rychlosti, mít správně nahuštěná kola a využívat aerodynamického brždění, 

 

Vyšší hmotnost letadla a tvrdší přistání umožní kolům vodu vytlačit mimo kola podvozku. Je důležité držet na paměti, že brzdná dráha se vlivem aquaplaning prodlouží asi o 50 % a aquaplaning může přetrvávat až do rychlosti 20 uzlů.