Everyday English

False horizon

A false horizon is an illusion caused by flying over a banked cloud, night flying over featureless terrain with ground lights that are indistinguishable from the dark sky with stars. 

 

Or during a night flies over a featureless terrain with a clearly defined pattern of ground lights and starless sky. 

 

The disoriented pilot will operate the aircraft according to the false horizon, this can lead to a dangerous attitude.

Falešný horizont je iluze způsobená přeletem nad nakloněným mrakem, nočním letem nad nevýrazným terénem s pozemními světly která jsou k nerozeznání od tmavé oblohy s hvězdami.

 

Nebo během nočních letů nad beztvarým terénem s jasně definovaným rozmístěním pozemních světel a bezhvězdnou oblohou. 

 

Dezorientovaný pilot bude řídit letadlo podle falešného horizontu, což může vést k nebezpečné letové poloze (sklon a náklon letadla).