Everyday English

Flight plan (FPL)

Flight plan (FPL)

 

A flight plan in aviation is a detailed document outlining the intended route, schedule and other essential information for a particular flight.

 

There are three methods available for submitting a flight plan:

 

The first option is to utilize an IBS.


Alternatively, pilots can opt for the traditional method of completing a paper form and sending it to the ATS responsible via fax or email.


Lastly, pilots also have the option to submit their flight plan via telephone call.

 

Prepared by pilots or flight dispatchers, flight plans are crucial for ensuring safe and efficient air travel.

Letový plán FPL

Letový plán v letectví je podrobný dokument, který popisuje zamýšlenou trasu, plánovaný časový rozvrh a další zásadní informace pro konkrétní let.

 

Pro odeslání letového plánu jsou k dispozici tři metody:

 

První možností je využití IBS.

 

Alternativně mohou piloti zvolit tradiční metodu vyplnění papírového formuláře a jeho zaslání k příslušnému stanovišti (ARO) prostřednictvím faxu nebo e-mailu.

 

Nakonec mají piloti také možnost odeslat svůj letový plán prostřednictvím telefonního hovoru.

 

Letové plány připravené piloty nebo dispečery jsou klíčovými pro zajištění bezpečného a efektivního letu.