Everyday English

GARMIN ELECTRONIC STABILITY AND PROTECTION AND UNDERSPEED PROTECTION

The optional Garmin GFC 700 autopilot features electronic stability and underspeed protection providing pilots with an added measure of protection and correction.

 

When a pilot exceeds user-selected pitch, roll, or airspeed limitations the Garmin autopilot provides gentle movements on the flight controls to adjust the aircraft’s pitch attitude or bank angle adding a wide range of flight regimes.

GARMIN ELEKTRONICKÁ STABILITA A OCHRANA a OCHRANA PŘED NÍZKOU RYCHLOSTÍ


Volitelný autopilot Garmin GFC 700 obsahuje elektronickou stabilitu a ochranu před nízkou rychlostí, což poskytuje pilotům další úroveň ochrany a korekce.

 

Když pilot překročí uživatelem nastavitelná omezení klopení, klonění nebo rychlosti letu, autopilot Garmin poskytuje jemné pohyby na ovládacích prvcích letounu k úpravě úhlu naklopení nebo naklonění letounu, přidávaje tak širokou škálu letových režimů.