Hlášení odpovědí a potvrzování

Toto je velké téma! 

Jednoduše proto, že mnoho lidí v dobré víře chybuje a frekvenci zdržuje.

 

 

Pravidla jsou v tomto ohledu jasná.

„Neřízený let“

 

Příkladem může být neřízené letiště.

 

Pilot hlásí pouze svá rozhodnutí.

 

Případně obdrží / vyžádá si informace a následně hlásí svá rozhodnutí.

 

Výjimkou jsou pouze příkazy k zachování bezpečnosti.

 

Nicméně trocha leteckého citu neuškodí.

 

Představte si letadla na okruhu, kdy náš letec zahlásí polohu po větru. Odpovědí mu je “Jste pořadí dva” nebo lépe „provoz před třetí zatáčkou“.

 

Náš pilot své již splnil v hlášení o poloze po větru a tak opakovat už nemusí nic.

 

Jedna reakce se však hodí.

 

Náš pilot nevysílá žádnému řídícímu, nikomu kdo letadla na okruhu řídí pomocí radaru a udává jim směr. Hlásí především všem ostatním letadlům na stejné frekvenci a v bezprostředním okolí.

 

Právě provoz jedna velmi ocení, pokud v rádiu uslyší pokračování našeho pilota číslo dva:

 

provoz před sebou vidím / nevidím.

 

Tím se stává situace na okruhu pro všechny přehlednější.

„Řízený let“

 

Příkladem je let v řízeném prostoru na základě povolení.

 

Pilot vysílá své žádosti a opakuje obdržená povolení. Jaká je struktura hlášení, struktura povolení a co vše musím pilot opakovat je obsahem dalších článků.

 

Druhým příkladem je řízené letiště, náš pilot je ve fázi přiblížení a hlásí “finále dráhy XY”. Odpovědí mu je “Přistání na dráhu XY povoleno, vítr 230 stupňů, 5 uzlů“.

 

Pilot povolení zopakuje a “podepíše” svým volacím znakem.

 

Přistání na dráhu XY povoleno, OK-XXX

Doprovodnou informaci o větru již neopakuje.

Wilco & Roger

V letecké komunikaci lze „obecně řečeno“ získané informace potvrdit vlastním volacím znakem. To se však netýká letových povolení, tam je doslovné opakování nutné.

 

Stejně tak lze využít i následující fráze PROVEDU / WILCO (rozumím zprávě a budu podle ní postupovat) / (I understand your message and will comply)

nebo fráze ROZUMÍM / ROGER  (rozumím celé vaší zprávě) / (I have received all your last transmission).

 

Používejte ale tyto fráze s citem. Neřízený provoz více svádí k jejich užití, ale stejně tak jako mohou tyto fráze ušetřit čas na frekvenci, mohou také zmást ostatní.

 

 

Neřízený provoz vysílá svá rozhodnutí všem na frekvenci, ne pouze dispečerovi.

Všichni tedy musejí zprávě porozumět.