Everyday English

Hypoxia

Hypoxia is by definition a lack of sufficient oxygen in the blood.

 

Symptoms are hard to identify mainly because the first organ affected is the brain, this causes bad judgment over the overall situation.

 

Another challenging factor is the fact, that hypoxia occurs gradually, this means you might just fall into a deadly sleep and never even notice it.

 

At the altitude of 15000 feet, pilots performance seriously decreases within 15 minutes, and at the altitude of 35000 feet, it’s just 30 seconds!

Hypoxie je dle definice nedostatek potřebného kyslíku v krvi.

 

Symptomy je těžké identifikovat hlavně proto, že prvním postiženým orgánem je mozek, to zapříčiňuje špatný úsudek nad celou situací.

 

Dalším nepříjemným faktorem je fakt, že k hypoxii dochází postupně, což znamená, že se můžete upadnout do smrtelného spánku aniž byste to vůbec zaznamenali.

 

Ve výšce 15 000 ft výkon pilotů výrazně klesá během 15 minut, ve 35 000 ft je to už jen 30 sekund!