Everyday English

Lateral Stability or Rolling

Lateral stability is the quality that makes an aircraft stable about its longitudinal axis. 

 

Positive lateral stability helps to stabilize the lateral or “rolling effect” when one wing gets lower than the wing on the opposite side of the aircraft.

Příčná stabilita je vlastnost, díky které je letadlo stabilní kolem své podélné osy. 

 

Pozitivní příčná stabilita pomáhá stabilizovat příčnou osu „efekt klonění“, když se jedno křídlo dostane níže než křídlo na opačné straně letadla.