Everyday English

Longitudinal stability

Longitudinal stability is the quality that makes an aircraft stable about its lateral axis. It involves the pitching motion as the aircraft’s nose moves up and down in flight. 

 

A longitudinally unstable aircraft has a tendency to dive or climb progressively into a very steep dive or climb, or even into a stall.

Podélná stabilita je vlastnost, díky které je letadlo stabilní kolem své příčné osy. Zahrnuje pohyb klopení, když se nos letadla během letu pohybuje nahoru a dolů. 

 

Podélně nestabilní letadlo má tendenci klesat nebo stoupat postupně až do velmi strmého klesání nebo stoupání, nebo dokonce až do pádu.