Everyday English

METAR

METAR

 

METAR which stands for Meteorological Aerodrome Report, is a standardized format for reporting weather conditions at an aerodrome.

 

These reports provide crucial information to pilots, air traffic controllers, and meteorologists to ensure safe and efficient aviation operations.

 

Observations are typically recorded at hourly intervals or more frequently if significant weather changes occur.

 

METAR reports enable pilots to make informed decisions regarding flight planning, route selection, and aircraft performance adjustments.


Air traffic controllers also use METAR reports to provide advisories to pilots and manage air traffic flow during adverse weather conditions.“

METAR

 

METAR, což znamená Meteorologická letištní zpráva, je standardizovaný formát pro hlášení meteorologických podmínek na letišti.

 

Tyto zprávy poskytují klíčové informace pilotům, leteckým dispečerům a meteorologům, aby zajistili bezpečné a efektivní letecké operace.

 

Pozorování se obvykle zaznamenávají každou hodinu nebo častěji, pokud dojde ke významným změnám počasí.

 

Zprávy METAR umožňují pilotům se rozhodovat na základě informací během plánování letu, výběru trasy a úprav výkonu letadla.


Letečtí dispečeři také využívají zprávy METAR k poskytování rad pilotům a řízení toku letecké dopravy během nepříznivých meteorologických podmínek.