Everyday English

Microburst

Microburst is a type of wind shear which mostly arises during strong thunderstorms but is actually very rare to observe.

 

Falling moisture (rain) together drags large ammount of air towoard ground and creates downdraft.

 

Presence of microburst is hard to identify, only clue is large ammount of rain and dust circle created on ground.

 

It lasts for up to 15 minutes and creates headwind of 30 to 90 knots, this causes seriously degraded performance where wind direction constantly changes.

 

This powerfull mass of air violently pushes the aircraft towards to the ground.

Microburst je druh střihu větru, ten většinou vzniká během silných bouřek, ve skutečnosti jde ale pozorovat velmi zřídka.

 

Klesající vlhkost (déšť) společně táhne velké množství vzduchu směrem k zemi a vytváří sestupný proud.

 

Přítomnost microburstu je těžké identifikovat, jediným vodítkem je velké množství deště a prachový kruh vytvořený na zemi.

 

Trvá až 15 minut a vytváří protivítr o síle 30 až 90 uzlů, to způsobuje vážné zhoršení výkonu kdy se směr větru neustále mění.

 

Tato mohutná masa vzduchu prudce tlačí letadlo k zemi.