Navázání spojení

Určitě to znáte z praxe, nicméně správný způsob je jen jeden.

U rádia na jedné straně stojíte vy a na druhé straně všichni ostatní. Úkolem je, spojit se s jednou konkrétní stanicí (jedním konkrétním člověkem).

 

 

Volanou stanici zavoláte jejím znakem (voláte jménem, aby volaný věděl, že ho někdo shání) a doplníte znak své stanice (představíte se, aby dotyčný věděl kdo ho shání). 

 

Vyplatí se i pozdravit, tedy nebýt suchar. 

 

Pokud Vaše vysílání volaná stanice zachytila (volaný slyšel jak ho voláte), odpoví stejným způsobem. Uslyšíte svůj volací znak (zavolá vás vaším jménem), doplní svůj volací znak (představí se svým jménem) a třeba také přidá pozdrav. 

 

Tím se vzájemně ujistíte, že každý mluví s tím, s kým potřebuje. 

 

 

Nyní je už zbytečné se znova představovat – jelikož jste navázali spojení a proto můžete volně mluvit. Jeden druhému neopakujete kdo jste, tedy svá jména. 

 

 

To však platí, dokud udržujete své spojení.

 

Pokud spolu mluvit přestanete (delší pauza ve vysílání) a nebo vám rozhovor někdo přeruší (vysílá někdo třetí), musíte s představením začít znova od začátku – opět musíte navázat spojení.

YYY-RADAR, OSCAR KILO MIKE LIMA SIERRA, DOBRÝ DEN

YYY-RADAR, OSCAR KILO MIKE LIMA SIERRA, HELLO

OSCAR KILO MIKE LIMA SIERRA, YYY-RADAR, DOBRÝ DEN, VYSÍLEJTE

OSCAR KILO MIKE LIMA SIERRA, YYY-RADAR, HELLO, PASS YOUR MESSAGE 

V mnoha případech začínáme výše uvedeným způsobem. Oslovení, odpověď a následně po navázání spojení přichází samotný obsah zprávy.

 

Je-li ale jisté, že volaná stanice volání zachytí, můžeme vše vhodně zkrátit.

 

Většinou se tak děje na frekvencích, kde o nás již vědí, my víme že je spojení dobré a nebo u řízených letů při přechodu na jiné stanoviště (jedno ATC nás deleguje na jiné, v takovém případě nový řídící obdržel zprávu o našem letu od svého kolegy).

YYY-RADIO, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, PO VĚTRU PRAVÉHO OKRUHU DRÁHY 2 4

YYY-RADIO, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, RIGHTHAND DOWNWIND RUNWAY 2 4

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, LETIŠTĚ ZZZZ V DOHLEDU, PŘECHÁZÍM JEDNA JEDNA OSM ČÁRKA NULA, NA SLYŠENOU

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, AERODROME ZZZZ IN SIGHT, WILL CONTACT ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO, BYE

YYY-VĚŽ, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN, FINÁLE DRÁHY 24

YYY-TOWER, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO, FINAL RUNWAY 24

Dávejte / Go Ahead nebo Vysílejte / Pass your message? Ve frázích není rozdíl, obojí je pobídkou k zahájení vysílání. Upřednostňujeme: Vysílejte / Pass your message