komunikace

Navázání spojení

Představte si zeď, kde na jedné straně stojíte vy a na druhé všichni ostatní. Úkolem je, spojit se s jedním konkrétním člověkem. A na to je nejlepší následující postup:

 

Nejprve ho zavoláte, aby věděl, že ho někdo shání a také se mu představíte, aby věděl kdo ho shání. Následně se vyplatí i pozdravit, tedy nebýt suchar. Pokud Vás ten volaný slyšel, odpoví stejným způsobem. Zavolá vás, představí se a třeba také pozdraví. Tím se vzájemně ujistíte, že každý mluví s tím, s kým chcete. 

P

Nyní je už zbytečné se opět představovat – už jste navázali spojení a tak můžete volně mluvit aniž by jste jeden druhému opakovali kdo jste. 

 

To však platí jen do chvíle, kdy spolu přestanete mluvit (delší pauza ve vysílání) a nebo vám do rozhovoru někdo skočí. V takovém případě je třeba začít opět od začátku vzájemným představením.

YYY-RADAR, GLOF DELTA MIKE LIMA SIERRA, DOBRÝ DEN

YYY-RADAR, GLOF DELTA MIKE LIMA SIERRA, HELLO

GLOF DELTA MIKE LIMA SIERRA, YYY-RADAR, DOBRÝ DEN, DÁVEJTE

GLOF DELTA MIKE LIMA SIERRA, YYY-RADAR, HELLO, GO AHEAD 

Zpravidla při prvních pokusech o spojení začínáme voláním a odpovědí, následný obsah přichází až po navázání spojení. viz víše. Je-li ale jisté, že volaná stanice volání zachytí, může volající zahájit vysílání zprávy, aniž by čekal na odpověď volaného. Většinou se tak děje na frekvencích, kde o nás již vědí a my víme, že spojení je dobré a nebo u řízených letů při přechodu na jiné stanoviště (frekvenci), kde nový řídící obdržel zprávu o našem letu od svého kolegy.

YYY-RADIO, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, PO VĚTRU PRAVÉHO DRÁHY 24

YYY-RADIO, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, RIGHTHAND DOWNWIND RUNWAY 24

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, LETIŠTĚ ZZZZ V DOHLEDU, PŘECHÁZÍM JEDNA JEDNA OSM ČÁRKA NULA, NA SLYŠENOU

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, AERODROME ZZZZ IN SIGHT, WILL CONTACT ONE ONE EIGHT DECIMAL ZERO, BYE

YYY-VĚŽ, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN, FINÁLE DRÁHY 24

YYY-TOWER, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO, FINAL RUNWAY 24

Dávejte / Go Ahead nebo Vysílejte / Pass your message?

Ve frázích není rozdíl, obojí je pobídkou k zahájení vysílání.

Nezdařené spojení

V ideálním případě začnete komunikovat dle struktury výše. Pokud však má druhá strana horší příjem a neslyšela váš volací znak, bude se snažit o spojení. Taková situace občas nastane, v rádiu pak uslyšíte následující frázi a představování se bude opakovat.

STANICE VOLAJÍCÍ YYY-INFORMATION, OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK.

STATION CALLING YYY-INFORMATION, SAY AGAIN YOUR CALL SIGN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, DÁVEJTE

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, GO AHEAD 

Nejsme roboti a můžeme uvažovat. Pokud je zřejmé, že druhá strana má příjem v pořádku a důvod k žádosti na opakování našeho volacího znaku již pominul, můžete rovnou pokračovat.

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELKTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN, CESSNA 172 …atd.

Čekejte / Stand by…

Nastat může i jiná situace. Druhá strana má plné ruce práce, která není na rádiu vidět ani slyšet, ale přes to se vám věnovat nemůže. V takovém případě uslyšíte frázi ČEKEJTE / STAND BY. Na tuto frázi neodpovídáte, pouze čekáte, druhá strana se vám ozve buď přímo vaším volacím znakem, nebo frází stanice volající. Samozřejmě pokud zapomene, můžete se připomenout.

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, ČEKEJTE nebo jen ČEKEJTE

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, STAND BY or just STAND BY

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, VYSÍLEJTE

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, PASS YOUR MESSAGE

STANICE VOLAJÍCÍ YYY-INFORMATION, OPAKUJTE VOLACÍ ZNAK

STATION CALLING YYY-INFORMATION, SAY AGAIN YOUR CALL SIGN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN, CESSNA 172 …atd.

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO, CESSNA 172 …etc.

Opakujte - Say again

Občas dochází k nedorozumění i v případech, kdy je spojení dobré. V každém takovém případě využijete frázi pro zopakování. V běžném životě je opakování „jen mírně otravné“, v letecké komunikaci navíc zdržuje. Proto konkretizujte jakou část zprávy chcete zopakovat. Pokud tak neučiníte, bude druhá strana nucena opakovat vše.

 

Opakuj = opakuj vše co jsi mi říkal

Opakuj QNH = zopakuj mi pouze QNH

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-VĚŽ, JSTE POVOLEN PŘES ECHO JEDNA ODLETOVÁ, ALTITUDE 3000 STOP, QNH 1010, SQUAWK 2345

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-TOWER, YOU ARE CLEARED FOR ECHO ONE DEPARTURE, ALTITUDE 3000 FEET, QNH 1010, SQUAWK 2345

OPAKUJTE SQUAWK

SAY AGAIN SQUAWK

SQUAWK 2345

SQUAWK 2345

JSEM POVOLEN PŘES ECHO JEDNA ODLETOVÁ, ALTITUDE 3000 STOP, QNH 1010, SQUAWK 2345, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA

I AM CLEARED FOR ECHO ONE DEPARTURE, ALTITUDE 3000 FEET, QNH 1010, SQUAWK 2345, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA

Hlášení odpovědí a potvrzování

V tomto ohledu máme stanovená pravidla, nic méně trocha leteckého citu také neuškodí. Běžnou chybou některých letců je květnaté opakování všeho možného. Výsledkem je pouze zdržování na frekvenci bez přidané hodnoty. V neřízených prostorech není třeba jakéhokoli opakování, pilot hlásí svá rozhodnutí (s výjimkou příkazů k zachování bezpečnosti). Naopak v řízených prostorech je opakování vyžadováno, jako potvrzení a porozumění, ale i v tomto případě je stanoveno co má být opakováno


Pro lepší pochopení uvedu příklad z neřízeného letiště. Představte si letadla na okruhu, kdy náš letec zahlásí polohu po větru. Odpovědí mu je “Jste pořadí dva”. Takovou informaci opakovat sice nemusí, své již splnil hlášením o poloze po větru. Jenže náš pilot nevysílá žádnému řídícímu, který letadla na okruhu řídí pomocí radaru a udává jim směr. Hlásí především všem ostatním letadlům na stejné frekvenci, tedy v bezprostředním okolí. Právě provoz jedna velmi ocení, pokud v rádiu uslyší pokračování pilota číslo dva. Tedy pokud náš pilot zopakuje své pořadí a dodá, zda provoz před sebou vidí či nevidí. Tím se stává situace na okruhu pro všechny přehlednější.


Co tedy hlásit na neřízených letištích naleznete ZDE

Druhým příkladem je řízené letiště, kde je opakování povolení vyžadováno, dle pravidel ICAO annex 10 II (v ČR L10 II). Náš pilot je ve fázi přiblížení a hlásí “finále dráhy XY”, odpovědí mu je “Přistání na dráhu XY povoleno, vítr 230 stupňů, 5 uzlů. Pilot povolení zopakuje a následně “podepíše” svým volacím znakem. “Přistání na dráhu XY povoleno, OK-XXX”. Doprovodnou informaci o větru již neopakuje.

p

Co tedy při řízených letech máme opakovat dle předpisu naleznete ZDE

Wilco & Roger

Získané informace lze obecně potvrdit vlastním volacím znakem. Netýká se to potvrzení víše zmíněných povolení, tam je doslovné opakování nutné. Stejně tak lze použít i fráze Wilco (I understand your message and will comply) / Provedu (rozumím zprávě a budu podle ní postupovat) nebo Reger (I have received all your last transmission) / Rozumím (rozumím celé vaší zprávě). Používejte tyto fráze s citem. Neřízený provoz více svádí k jejich užití, ale stejně tak jako mohou tyto fráze ušetřit čas na frekvenci, mohou také zmást ostatní.

Všem stanicím – All stations

Je-li vysílání určeno všem stanicím, obsahuje většinou obecnou informaci a tato hlášení nepotvrzujeme. Informování tak můžete být o změně počasí (bouřková oblačnost, sílící vítr), provozu (zahájení výsadku, akrobacie, hustoty provozu) a nebo nějakého postupu jako uložení ticha v případě nutnosti.

P

Chybou se může stát takto vysílaná informace o novém nastavení výškoměru (QNH), změně dráhy v užívání nebo směru okruhu. V neřízených prostorech potvrzování sice nutné není, ale bezpečné takové vysílání být nemusí. V řízených prostorech je potvrzení těchto instrukcí vyžadováno a proto ŘLP volá každou stanici zvlášť.