Neřízená letiště

Provoz na neřízených letištích upravuje na národní úrovni příručka AIP ENR 1.2., pravidla vycházejí z mezinárodních standardů ICAO Annex 2 „pravidla létání“ a dalších. Z pohledu komunikace mají konečnou odpovědnost piloti, ti rozhodují a oznamují své úmysly na základě získaných informací.

Struktura zprávy vysílané pilotem by měla být (až na výjimky) vždy stejná, pouze její obsah se mění v závislosti na dané situaci. Druhá strana tak lépe porozumí a bude opět (měla by správně) strukturovaně reagovat. 

Koho volám:

Odpovědná stanice

V oslovení použijte celý volací znak stanice. Milý pozdrav také není na škodu. 

 

Dodržujte pravidla k navázání spojení a nezkracujte si je!

1.  Kdo jsem:

Imatrikulace, Typ letadla, Odkud a kam letím, ATIS

Imatrikulace je vaše představení.

 

Typ letadla – napovídá o výkonech a tvaru.  

 

Letiště vzletu / přistání – AFIS požadováno / RADIO dle provozovatele.

 

Počet osob na palubě – AFIS požadováno / RADIO dle provozovatele.

 

Jméno PIC – AFIS požadováno / RADIO dle provozovatele.

 

Nezapomeňte zmínit název přijaté zprávy ATIS a její QNH je-li vysílána.

2.  Kde jsem:

Poloha, „výška“

Horizontální poloha: K určení své polohy používejte publikované body a názvy letišť ve spojení se světovými stranami a s určením času. Názvy geografických míst jako jsou obce, křižovatky, návrší, rybníky a jiné jsou nevhodné – pro okolní provoz neznámé!

 

Určení času je výstižnější pro okolní provoz v případě příletu, přiblížení. Říká, za jak dlouho budete v kolizním směru, nad letištěm a nebo se budete zařazovat do okruhu.

Vzdálenost je naopak vhodné využít v případě vyhnutí se, obletu a nebo zdržení se někde.

 

Vysílání je třeba zahájit včas! Využívejte GPS, ta počítá čas letu do polohy nad letištěm. Letištní okruh, ATZ nebo vámi zvolená bezpečná vzdálenost na SLZ plochách může odpovídat jednotné vzdálenosti 3NM / 5,5 Km (tam by letadlo již mělo být na spojení). U většiny letadel se jedná o 1,5 až 2 minuty letu. K tomuto času přičtěte 1 minutu na celou korespondenci. Výsledkem jsou 3 minuty od letiště (cca 1 minuta od ATZ), tj. minimum času k zahájení volání, výměně informací a ohlášení úmyslů pilota. Minimum jsou 3 minuty od letiště.

 

 

 

Vertikální poloha: Určuje se jako nadmořská výška na příslušném QNH. Tento údaj se označuje slovem Altitude (slovo altitude je přijato českou frazeologií). Altitude se zaokrouhluje na 100ft a pojí se s údajem o QNH.

 

QNH stačí potvrdit při prvním volání, následně se vynechává (pokud se nezmění).

QFE nastavení označuje výšku nad letištěm, tedy obecně výšku. S tímto údajem se můžete setkat v zahraničí v případě příletu a odletu.

3.  Žádost:

Oznamuji úmysly / žádám informace k rozhodnutí

Tady rozhoduje pilot!

 

Pilot nese veškerou odpovědnost za bezpečné provedení letu (tj. za výšku, směr, překážky, okolní provoz a také za dodržení či případné nedodržení místních publikovaných postupů).


Dispečer nic nepovoluje, pouze podává informace.

Postup na neřízených letištích

OSLOVENÍ

pokus o navázání spojení

„YYY RADIO – OK XXX, DOBRÝ DEN / HELLO“

NAVÁZAL JSEM SPOJENÍ

„OK XXX – YYY RADIO, VYSÍLEJTE“

.Typ letadla z A // do B

Poloha horizontální a vertikální

Moje plány + žádám informace

Dostanu provozní informace

Ohlásím co budu dělat
Hlásím povinné úseky

NENAVÁZAL JSEM SPOJENÍ

YYY RADIO – OK XXX

Typ letadla 

Poloha horizontální a vertikální

Hlásím povinné úseky

Povinné úseky k hlášení

Odlétávající

Zahájení pojíždění

Křižování dráhy

Vstup na dráhu

Zpětné pojíždění po dráze

Vzlet z dráhy

Opuštění okruhu

Poloha opuštění prostoru letiště

Přilétávající

Poloha před vstupem do prostoru letiště

Zamýšlený vstup do okruhu

Poloha po větru

Poloha finále

Opakování okruhu

Zpětné pojíždění po dráze Uvolnění dráhy

Prolétávající

Poloha před vstupem do prostoru letiště

Činnost v prostoru letiště

Poloha opuštění prostoru letiště

PROSTOR LETIŠTĚ je myšlen jako ATZ, RMZ nebo jinak definovaný prostor. Pokud letiště definovaný prostor nemá, uvažujte vhodnou vzdálenost.

Jaké informace podává dispečer

Dispečer letiště podává informace známému provozu – ve zkratce takto:

.

Dráha v užívání

.

Směr letištního okruhu

.

Nastavení výškoměru QNH/QFE užívané na letišti

.

Informaci o letové činnosti na letišti a okolí (navijákové vzlety, aerovleky, akrobacie, výsadky, zkušební lety, lety kluzáků v termice nebo na svahu, IFR lety, apod.)

.

Stav letiště a všechny změny

.

Stav počasí a předpokládané změny

 

Možná nebezpečí na letišti a v jeho okolí (přilehlém prostoru).