Neřízená letiště

Struktura vysílání

Struktura zprávy vysílané pilotem by měla být až na výjimky vždy stejná, pouze její obsah se mění v závislosti na dané situaci. Druhá strana tak lépe porozumí a bude opět (měla by správně) strukturovaně reagovat. 

Kdo jsem:

Imatrikulace, typ letadla, odkud kam, informace ATIS 

P

Kde jsem:

Poloha horizontální, vertikální, odpovídač 

Užívejte raději publikované body, ICAO kódy letišť a světové strany s určením času / vzdálenosti. Názvy geografických míst (obce, křižovatky, návrší) jsou nevhodné, pro okolní provoz mohou být nerozluštitelné. 

P

Co žádám / Co budu dělat

V řízených prostorech se začíná frází ŽÁDÁM – REQUEST. V jiných případech žádejte informace a oznamujte své úmysly. 

Oslovení

NAVÁZAL JSEM SPOJENÍ

NENAVÁZAL JSEM SPOJENÍ

YYY RADIO – OK XXX

Typ letadla z A // do B

Poloha horizontální a vertikální

Moje plány + žádám informace

kdo jsem

kde jsem

co budu dělat

Typ letadla 

Poloha horizontální a vertikální

Hlásím povinné úseky

Dostanu provozní informace

Ohlásím co budu dělat
Hlásím povinné úseky

Povinné úseky

Odlétávající

Zahájení pojíždění

Křižování dráhy

Vstup na dráhu

Zpětné pojíždění po dráze

Vzlet z dráhy

Opuštění okruhu

Poloha opuštění prostoru letiště

Přilétávající

Poloha před vstupem do prostoru letiště

Zamýšlený vstup do okruhu

Poloha po větru

Poloha finále

Opakování okruhu

Zpětné pojíždění po dráze Uvolnění dráhy

Prolétávající

Poloha před vstupem do prostoru letiště

Činnost v prostoru letiště

Poloha opuštění prostoru letiště

ŘÍZENÁ LETIŠTĚ

NAVÁŽI SPOJENÍ

OSLOVENÍ

YYY TWR – OK XXX

REAKCE

Čekejte / Stand by

OK XXX – YYY TWR

Vysílejte / Pass your message

Vyslovím žádost

Struktura

kdo jsem

kde jsem

co žádám

Typ letadla, ATIS, QNH, (z A // do B)

Poloha horizontální a vertikální (čas vstupu do prostoru, SSR)

…žádám přistát

Přijmu povolení

Struktura

úvod

Clearance limit

Route

Altitude

Frequency

Transponder

Potvrzení: 

Podmínky: 

Trať: 

Altitude: 

Frekvence: 

Odpovídač: 

Radarový kontakt, ATIS a QNH správně

Jste povolen….

Pokračujte Milkyway jedna, přes November

V CTR ne výše jak tři tisíce stop

Nesetkáte se při VFR letech

Squawk dva tisíce

Potvrdím povolení: opakuji a podepíši

Read back:

Jsem povolen, Milkyway jedna přes November, v CTR ne výše jak tři tisíce stop, squawk dva tisíce, OK-XXX

Co vše je a není povolení?  → Readbacks

Vše okolo drah 

dráhy v užívání včetně těch, které se nepoužívají; vstup, vzlet, přistání, křižování, vyčkávání nebo zpětné pojíždění.

 

Směr 

vše okolo směru letu i pojíždění; tratě (příletové/odletové), následující body na trati nebo i požadované změny kurzu.

 

Výška

údaje pro stoupání, klesání nebo udržování výšky a hladiny.

 

Nastavení výškoměru

QNH/QFE užívané na letišti.

 

Rychlost

rychlostní limity, omezení nebo změny rychlosti.

 

Odpovídač

nastavení kódu squawk, módu přístroje, vysílání ADSB, nebo IDENT.

 

Převodní hladina

Informace ohledně převodní hladiny.