Nezdařené spojení

V ideálním případě začnete komunikovat dle postupu popsaného v článku Navázání spojení.

Pokud má druhá strana horší příjem, nebo nezachytila vaše vysílání, bude se snažit spojení navázat. 

STANICE VOLAJÍCÍ YYY-INFORMATION, OPAKUJTE SVŮJ VOLACÍ ZNAK.

STATION CALLING YYY-INFORMATION, SAY AGAIN YOUR CALL SIGN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, DÁVEJTE

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, GO AHEAD 

Nejsme roboti a můžeme uvažovat. Pokud je zřejmé, že druhá strana má příjem v pořádku a důvod k žádosti na opakování našeho volacího znaku již pominul, můžete rovnou pokračovat.

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELKTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN, CESSNA 172 …atd.

Čekejte / Stand by…

Nastat může i jiná situace. Druhá strana má plné ruce práce, ta na rádiu není ani vidět ani slyšet, ale volaný se vám věnovat nemůže.

 

V takovém případě uslyšíte frázi ČEKEJTE / STAND BY.

 

Na tuto frázi se neodpovídá. Pouze čekáte, až se vám druhá strana sama ozve.  (Samozřejmě pokud zapomene, můžete se připomenout).

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO

ČEKEJTE

STAND BY

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, VYSÍLEJTE

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-INFORMATION, PASS YOUR MESSAGE

STANICE VOLAJÍCÍ YYY-INFORMATION, OPAKUJTE VOLACÍ ZNAK

STATION CALLING YYY-INFORMATION, SAY AGAIN YOUR CALL SIGN

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, DOBRÝ DEN, CESSNA 172 …atd.

YYY-INFORMATION, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, HELLO, CESSNA 172 …etc.

Opakujte - Say again

I při dobrém spojení může být obtížné zachytit celou zprávu. K tomuto účelu slouží fráze 


OPAKUJTE / SAY AGAIN.


V běžném životě je opakování „mírně otravné“, v letecké komunikaci navíc zdržuje.

Proto konkretizujte, jakou část zprávy potřebujete pakovat. Pokud tak neučiníte, bude druhá strana nucena opakovat vše.


Opakuj = opakuj vše co jsi mi říkal

Opakuj QNH = zopakuj mi pouze QNH

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-VĚŽ, JSTE POVOLEN PŘES ECHO JEDNA ODLETOVÁ, ALTITUDE 3000 STOP, QNH 1010, SQUAWK 2345

OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA, YYY-TOWER, YOU ARE CLEARED FOR ECHO ONE DEPARTURE, ALTITUDE 3000 FEET, QNH 1010, SQUAWK 2345

OPAKUJTE SQUAWK

SAY AGAIN SQUAWK

SQUAWK 2345

SQUAWK 2345

JSEM POVOLEN PŘES ECHO JEDNA ODLETOVÁ, ALTITUDE 3000 STOP, QNH 1010, SQUAWK 2345, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA

I AM CLEARED FOR ECHO ONE DEPARTURE, ALTITUDE 3000 FEET, QNH 1010, SQUAWK 2345, OSKAR KILO DELTA MIKE SIERRA