Řízená letiště – Potvrzení

Opakování povolení - Readback

Jak pilot, tak i řídící je jen člověk a proto aby byla jistota, že si obě strany správně porozumí, existuje požadavek na opakování. Vydané povolení pilot zopakuje ve stejném pořadí jak jej získal:

 

Jsem povolen, November 2 příletová, v CTR maximálně 2000 stop, squawk 2304…

 

Tímto si obě strany potvrdili porozumění, nicméně jako každá dohoda, i tato musí být podepsána, jinak není platná. Proto je třeba ještě doplnit „podpis“ – volací znak.

… OK ABC

Opakujeme vše?

V povolení od ATC (které řídící očekává že zopakujete) mohou být i informace, které nejsou přímo součástí povolení, pouze ho doplňují. Příkladem může být následující:

 

Jste povolen, November 2 příletová, v CTR maximálně 2000 stop, squawk 2304, dejte pozor na prostor vydaný notamem, vítr od severu, dohlednost pouze 5 kilometrů.

 

Tyto doprovodné informace může být fajn potvrdit slovem „Rozumím“ / „Roger“ nebo i jiným vhodným způsobem, ale vždy jen krátce. Potvrzovat je nemusíte vůbec, zvlášť když je frekvence vytížená!

Co opakovat musíme - Readbacks

Jsou údaje, které když zazní od ATC, jsou vždy předmětem povolení, je nutné jejich doslovné opakování a podepsání volacím znakem. 

.

Vše okolo drah v užívání ale i těch co se nepoužívají; vstup, vzlet, přistání, křižování, vyčkávání nebo zpětné pojíždění.

.

Směr, trať, názvy příletových/odletových tratí, následující body na trati nebo i požadované změny kurzu.

 

Vertikální údaj, stoupání, klesání, udržování; výšky, altitude, hladiny.

.

Nastavení výškoměru QNH/QFE užívané na letišti.

.

Rychlost,  rychlostní limity, omezení nebo změny rychlosti.

.

Odpovídač, změny nastavení kódu squawk, módu přístroje, vysílání ADSB, nebo IDENT.

.

Informace o převodní hladině