Řízená letiště – Potvrzení

Opakování povolení - Readback

Cílem je ujištění, že si obě strany rozumí a více nezdržují.

 

Proto je povolení od ATC strukturováno a stejná struktura je očekávána i od vás. Vydané povolení pilot opakuje ve stejném pořadí jak jej získal:

 

Jsem povolen, November 2 příletová, v CTR maximálně 2000 stop, squawk 2304…

 

Podobně jako i jiná dohoda, i tato musí být podepsána. Pilot musí doplnit „podpis“ – svůj volací znak.

 

… OK ABC

Opakujeme vše?

Doprovodné informace.

V povolení od ATC mohou být i informace, které povolení doplňují, ale nejsou přímo jeho součástí. 

 

Jste povolen, November 2 příletová, v CTR maximálně 2000 stop, squawk 2304, dejte pozor na prostor vydaný notamem, vítr od severu, dohlednost pouze 5 kilometrů.

 

Tyto doprovodné informace můžeme potvrdit slovem „Rozumím“ / „Roger“ nebo i jiným vhodným způsobem, ale jen krátce. Potvrzovat je nemusíte vůbec, zvlášť když je frekvence vytížená!

Co opakovat musíme - Readbacks

Readbacks

Opakovat musíme v přijaté struktuře vše, co se týká povolení. Pokud následující zazní od ATC, jsou vždy předmětem povolení, je nutné jejich doslovné opakování a podepsání volacím znakem. 

 

Vše okolo drah 

Týká se všech drah, i těch uzavřených; vstup, vzlet, přistání, křižování, vyčkávání nebo zpětné pojíždění.

 

Vše o směru

Týká se kurzů, tratí (příletových/odletových), bodů na trati, ale také na zemi o směru k pojíždění.

 

Vertikální údaj

Stoupání, klesání, udržování; výšky, altitude, hladiny.

 

Nastavení výškoměru

Tlak QNH/QFE/QNE.

 

Rychlost

Rychlostní limity, omezení nebo změny rychlosti.

 

Odpovídač

Nastavení kódu squawk, mód přístroje, vysílání ADSB, nebo IDENT.

 

Informace o převodní hladině