Řízená letiště – povolení ATC

Struktura

Existuje hezká poučka CRAFT, která napovídá strukturu odpovědi řídícího. ATC může některou část vynechat, nicméně strukturu zachová.

Clearance limit

Jste povolen… / You are cleared for…

Můžete se setkat s frází: po minutí XY jste povolen to a to, nic méně ve většině případů VFR letů uslyšíte pouze „jste povolen“.

Route

November 2 příletová / November 2 arrival 

Trať může být specifikována názvem příletové / odletové tratě (viz AIP), dále může vést přes hlásné body a nebo i podél geografických míst (dnes už méně časté). Zde pozor na překážky a počasí, odpovědnost za provedení letu nese stále pilot!

Altitude

V CTR maximálně 2000 stop / In CTR max 2000 feet

Vertikální hodnota je určená jako Altitude nebo FL, popřípadě jako Altitude maximální nebo minimální. Není výjimkou ani údaj pro stoupání nebo klesání.


Pilot většinou nežádá pro let v CTR konkrétní výšku a ani ATC ji neuděluje, tyto prostory v ČR jsou třídy D. Běžnou praxí  je udělení rozsahu od minimální bezpečné výšky (předpis L2) až po maximální hodnotu (požadavek ATC).

Frequency

NIL

S tímto požadavkem se běžně nesetkáte

Transponder

Squawk 2304

Požadavek na nastavení odpovídače.

Pouze v ČR nastavují piloti squawk 7000 v prostorech G aE, pokud nejsou na spojení s FIC (Praha Information) a nebo se stanovištěm AFIS. V opačných případech a v řízených prostorech D a C piloti nastavují squawk 2000.  více viz. ČR VFR-ENR 4, AIP-ENR 1.6

Příklad příletového povolení:

OK-XXX, YYY-TOWER, INFORMACE ZULU, QNH 1015 SPRÁVNĚ, JSTE POVOLEN, NOVEMBER 2 PŘÍLETOVÁ, V CTR MAXIMÁLNĚ ALTITUDE 2000 STOP, SQUAWK 2304

OK-XXX, YYY-TOWER, INFORMATION ZULU, QNH 1015 CORRECT, YOU ARE CLEARED FOR NOVEMBER 2 ARRIVAL, IN CTR MAXIMUM ALTITUDE 2000 FEET, SQUAWK 2304

Příklad odletového povolení:

OK-XXX, YYY-TOWER, INFORMACE ZULU, QNH 1015 SPRÁVNĚ, JSTE POVOLEN DO BENEŠOVA PŘES GOLF, V CTR MAXIMÁLNĚ ALTITUDE 2000 STOP, SQUAWK 2304

OK-XXX, YYY-TOWER, INFORMATION ZULU, QNH 1015 CORRECT, YOU ARE CLEARED TO BENE VIA GOLF, IN CTR MAXIMUM ALTITUDE 2000 FEET, SQUAWK 2304

Všimněte si, ATC potvrdí aktuální zprávu ATIS a správné QNH. Máme správnou zprávu a QNH, tedy dále již tyto informace neopakujeme a nepotvrzujeme!

 

Pokud by námi uvedená zpráva v žádosti byla zastaralá (informace ZULU již neplatí), ATC sdělí změny od zprávy nové, nebo nás vyzve k jejímu odposlechu. Takovou skutečnost vhodně potvrdíme.