Řízená letiště

Struktura vysílání

Struktura zprávy vysílané pilotem by měla být až na výjimky vždy stejná, pouze její obsah se mění v závislosti na dané situaci. Druhá strana tak lépe porozumí a bude opět (měla by správně) strukturovaně reagovat. 

Kdo jsem:

Imatrikulace, typ letadla, odkud kam, informace ATIS 

P

Kde jsem:

Poloha horizontální, vertikální, odpovídač 

Užívejte raději publikované body, ICAO kódy letišť a světové strany s určením času / vzdálenosti. Názvy geografických míst (obce, křižovatky, návrší) jsou nevhodné, pro okolní provoz mohou být nerozluštitelné. 

P

Co žádám / Co budu dělat

V řízených prostorech se začíná frází ŽÁDÁM – REQUEST. V jiných případech žádejte informace a oznamujte své úmysly. 

Oslovení

YYY TWR – OK XXX

REAKCE

Čekejte / Stand by

OK XXX – YYY TWR

Vysílejte / Pass your message

Vyslovím žádost

kdo jsem

kde jsem

co žádám

Typ letadla, ATIS, QNH, (z A // do B)

Poloha horizontální a vertikální (čas vstupu do prostoru, SSR)

…žádám přistát

Přijmu povolení

úvod

Clearance limit

Route

Altitude

Frequency

Transponder

Potvrzení: 

Podmínky: 

Trať: 

Altitude: 

Frekvence: 

Odpovídač: 

Radarový kontakt, ATIS a QNH správně

Jste povolen….

Pokračujte Milkyway jedna, přes November

V CTR ne výše jak tři tisíce stop

Nesetkáte se při VFR letech

Squawk dva tisíce

Potvrdím povolení: opakuji a podepíši

Read back:

Jsem povolen, Milkyway jedna přes November, v CTR ne výše jak tři tisíce stop, squawk dva tisíce, OK-XXX

Co vše je a není povolení?  → Readbacks

Vše okolo drah 

dráhy v užívání včetně těch, které se nepoužívají; vstup, vzlet, přistání, křižování, vyčkávání nebo zpětné pojíždění.

 

Směr 

vše okolo směru letu i pojíždění; tratě (příletové/odletové), následující body na trati nebo i požadované změny kurzu.

 

Výška

údaje pro stoupání, klesání nebo udržování výšky a hladiny.

 

Nastavení výškoměru

QNH/QFE užívané na letišti.

 

Rychlost

rychlostní limity, omezení nebo změny rychlosti.

 

Odpovídač

nastavení kódu squawk, módu přístroje, vysílání ADSB, nebo IDENT.

 

Převodní hladina

Informace ohledně převodní hladiny.