Řízená letiště – začínáme

Provoz na řízených letištích upravuje na národní úrovni předpis L10 II hlava 5 a předpis L 11, obecné postupy jsou v AIP ENR 1.2, letiště si svá konkrétní pravidla specifikují v části AD.

Řízený let je obecně let, který se odehrává v řízeném prostoru. Aby pilot mohl let v řízeném prostoru vykonat, musí nejprve získat tzv. povolení „clearance“.

Povolení vydává řídící s přidělenou odpovědností. Obecně ho nazveme ATC – Air Traffic Control, jelikož se nikdy nejedná o jednotlivce, ale o celý tým i když na frekvenci slyšíme jen jednu osobu.

Zcela na začátku, vaším prvním kontaktem je žádost, jaké si přání. ATC se znalostí okolního prostoru, postupů a jiných vlivů na žádost zareaguje formou povolení (odpoví buď kladně, záporně a nebo navrhne jiné řešení).

Může se stát, že pilotovi z objektivních důvodů obdržené povolení nevyhovuje. To bývá většinou způsobené špatně formulovanou žádostí pilota, nebo objektivními důvody ATC (ATC většinou své důvody sdělí).

V každém případě může pilot obdržené povolení rozparovat – případně i musí, byla-li by ohrožena bezpečnost letu.

Ono povolení je jaká si dohoda, že pilot bude pokračovat z místa A do do místa B za určitých podmínek. Obě strany si povolení odsouhlasí tím, že si ho vzájemně zopakují. Ani jedna strana neočekává, že ho ta druhá svévolně poruší.

Povolení má své limity, svůj konec (v našem případě bod B), který se nazývá „mez povolení“ / „clearance limit“.

Takto na úvod.
V reálném světě má komunikace řízených letů jasnou strukturu a probíhá tím pádem velmi jednoznačně s minimální časovou zátěží na frekvenci. Proto i piloti by měli formulovat svojí žádost jednoznačně hned na první pokus tak, aby je následné povolení nepřekvapilo.

Jak má pilot začít:

Je třeba se dodržet prvního pravidla: řídit letadlo, navigovat a až pak komunikovat! Následné vysílání je strukturované s využitím letecké frazeologie.

Typy a běžné chyby

Letět, navigovat a komunikovat

I když při příletu či odletu stoupá stres, ať letíte v pohodě nebo máte problém, nezapomeňte na první pravidlo! Typickou chybou začínajících letců je nevyvážené letadlo, věnování se radiostanici nebo mapě zatím co letadlo mění směr a klesá. Často letci začínají svá volání bez rozmyslu své polohy, odkud a kam letí, jaký směr, čas nebo vzdálenost chtějí dodržet. První pravidlo má přímý vliv na kapacitu člověka zpracovávat informace!

Vhodná příprava je lék na stres

Piloti hledají frekvenci v mapě, tratě odhadují z paměti a nebo jsou zcela ztraceni (neumějí vyjádřit odkud a kam chtějí letět – tak vypadá stres). Vhodnou přípravou je AIP / VFR manuál.

Volat včas šetří nervy

ATC je vhodné kontaktovat minimálně 3 minuty předem. V reálném světě může být vhodné začít i dříve, 5 minut. Na frekvenci je provoz, řídící se vám nemůže věnovat („stand by“), nebo se jednoduše muže hodit mít více času. V určování času se snažte být objektivní.

Nerozumím

Není-li části povolení od řídícího rozumět, použijte frázi „OPAKUJTE (+ nezapomeňte zmínit část, které jste nerozuměli)“ a až následně zopakujte celé povolení. 

Nezdržuj!

Dlouhé vysílání může zdržovat okolní provoz čekající na povolení (klesat, točit, přistát atd.) to pak stojí problémy a peníze. Naučte se základní frazeologii a používejte ji, řídící vám snáze porozumí.

Tužka je pomocník

V začátcích a obecně v „neznámých vodách“ létejte s tužkou v ruce. Přijatou zprávu zapište, pak zopakujte a až v posledním kroku proveďte (nastavujte přístroje, točte, klesejte).
Zápis se hodí ještě z jednoho důvodu, když je let delší, řešíte více věcí a nebo si jen povídáte s kamarádem, po čase zapomenete co bylo povoleno. …a máte se kam podívat!

Řídící nevydá požadované povolení.

Bývá k tomu pádný důvod, nic méně následná debata může pomoci nalézt přijatelný kompromis pro obě strany. Pozor ale na vytíženost frekvence a ego zúčastněných stran.

Ztratili jste se, nebo si chcete zakroužit nad lesem?

Na nic nečekejte, problém okamžitě ohlaste. V obou případech ATC očekává dodržení povolení – „stanovené dohody“ a tedy pokud má být nějaká změna, je třeba ji opět domluvit. V případě ztráty orientace se to nesnažte okecávat, ale na rovinu to oznamte. Dokud není průšvih, postih vás nečeká!

Turbulence v úplavu nevzniká jen za Boeingem.

Pokud vás řídící na tuto situaci sám upozorní, zvažte rozestup a vhodný rozpočet pro přistání/vzlet. Pokud s takovou situací nemáte ještě zkušenosti, poraďte se předem se svým instruktorem.