Everyday English

Somatogravic illusions

Somatogravic illusions occur during rapid acceleration and deceleration in flight.

 

This illusion usually happens when there’s limited exterior visibility and you react to body senses over actual flight instrument readings.

 

Imagine, you’re flying an training instrument approach.
As you reach decision altitude the runway is nowhere in sight.

As you add power to go around you rapidly transition from a slow approach to an accelerating climb-out.

At this time You look down in the cockpit to change power, flaps and landing gear settings.

In the back of your mind, you sense that you’re pitching up more than you need to so you correct by pitching down!

 

All without actually looking at your attitude indicator!

And seconds later…

 

…you’re nose low!


…and descending toward the ground!

 

Somatogravické iluze se vyskytují během rychlé akcelerace a decelerace během letu.

 

Tato iluze obvykle nastává, když je omezená vnější viditelnost, a reagujete na smysly těla oproti přímému čtení letových přístrojů.

 

Představte si, že provádíte výcvikové přístrojové přiblížení. Jakmile dosáhnete výšky rozhodnutí, přistávací dráha není nikde v dohledu.

 

Ve chvíli, kdy přidáte výkon pro postup nezdařeného přiblížení, rychle přecházíte z pomalého klesání do rychlého stoupání.

 

V tomto okamžiku sklopíte zrak v kokpitu, abyste nastavili výkon, klapy a podvozek.

 

V podvědomí cítíte, že zvedáte příď (klopíte nahoru) více než potřebujete, takže to opravíte směrem dolů.

 

Zcela bez momentálního pohledu na umělý horizont.

 

A za pár sekund…

 

… vaše příď směřuje dolů!

 

… a klesáte směrem k zemi!