Everyday English

Squall Line

A squall line is a narrow band of active thunderstorms.

 

Often it develops ahead of a cold front in unstable air.

 

It may also develop in unstable air far removed from any front.

 

The line may be too long to detour easily and too wide and severe to penetrate.

 

It often contains steady-state thunderstorms and presents the single most intense weather hazard to aircraft.

 

It usually forms rapidly generally reaching maximum intensity during the late afternoon and the first few hours of darkness.

Čára instability je úzký pás aktivních bouří.

 

Často se tvořící na čele studené fronty v nestabilním vzduchu.

 

Může se také vyvinout v nestabilním vzduchu daleko od jakékoli fronty.

 

Linie může být příliš dlouhá na snadné obletění a příliš široká a intenzivní na průlet.

 

Často obsahuje stabilní bouřky a představuje jednoznačně nejintenzivnější meteorologické nebezpečí pro letadla.

 

Obvykle se rychle formuje a dosahuje maximální intenzity obvykle během pozdního odpoledne a prvních několika hodin po setmění.