Everyday English

The International Standard Atmosphere (ISA)

The International Standard Atmosphere (ISA)

 

ISA conditions are often used as a reference point for aircraft performance calculations, takeoff and landing distances, climb rates, and fuel consumption.

 

Deviations from ISA conditions, such as non-standard temperature or pressure, can affect aircraft performance and may require adjustments to flight planning and operations.

 

Several conditions define the standard atmosphere at various altitudes: at sea level, standard pressure is defined as 1013.25 hPa or 29.92 inHg, temperature decreases at a rate of approximately 2 degrees Celsius per 1,000 feet of altitude up to the tropopause.

Mezinárodní standardní atmosféra (ISA)

 

Podmínky ISA jsou často používány jako referenční hodnota pro výpočet výkonu letadla, vzletové a přistávací vzdálenosti, rychlosti stoupání a spotřeby paliva.

 

Odchylky od podmínek ISA, jako jsou nestandardní teplota nebo tlak, mohou ovlivnit výkon letadla a mohou vyžadovat úpravy při plánování letu a během provozu.

 

Několik podmínek definuje standardní atmosféru v různých výškách: na hladině moře je standardní tlak definován jako 1013,25 hPa nebo 29,92 inHg, teplota klesá přibližně o 2 stupně Celsia na každých 1000 stop nadmořské výšky až do tropopauzy.

Link about ISA: wikipedia.org