Everyday English

The Search and Rescue system

The Search and Rescue system

 

SAR in aviation is a coordinated effort involving various agencies to locate and rescue distressed aircraft and personnel.

 

It utilizes tools such as radar, satellite imagery, and specialized aircraft to conduct search operations in designated areas based on relevant information.

 

Efficient communication and coordination among SAR personnel, air traffic control, and other authorities are essential for successful operations, ensuring the safety and well-being of those in distress.

Pátrací a záchranný systém

 

SAR v letectví je koordinované úsilí zahrnující různé složky k nalezení a záchraně letadla a personálu v nouzi.

 

Využívá nástroje, jako je radar, satelitní snímky a specializovaná letadla, k provádění pátracích operací v určených oblastech na základě relevantních informací.

 

Pro úspěšné operace je nezbytná účinná komunikace a koordinace mezi personálem SAR, řízením letového provozu a dalšími orgány, které zajišťují bezpečnost a zdravotní stav osob v nouzi.“