Základní pravidla

Leť, naviguj a pak komunikuj.

Pozemní příprava před letem a správné stanovení priorit během letu je velmi důležité. Typickou chybou žáků je zahájené vysílání před tím, než je letadlo stabilně vyvážené a oni věděli kde přesně jsou.

Seznam se s radiostanicí v letadle

správné nastavení volume a squelch před letem.

Poslouchej na frekvenci než začneš sám vysílat,

hrozí jinak přerušení vysílání někoho jiného. První oslovení je zřetelné ale krátké, pak je případné rušení co nejkratší.

Rozmysli si, co chceš říct 

a jakou odpověď lze očekávaná ještě před samotným vysíláním.

Používej běžnou hlasitost a rychlost řeči.

Ostatní musejí být schopni rozumět ale nesmějí být zdržování dlouhým vysíláním. Nerozdělujte své vysílání na více částí, někdo jiný vám do vysílání skočí!

Buď stručný a používejte standardní frazeologii.

Pokud frazeologie ani běžné fráze nestačí, pak potřebné vyjádříme běžnou řečí.

Měj v ruce připravenou tužku. 

V neznámých situacích vhodný zápis pomůže správné zopakování „readback“ a také správné nastavení i s časovým odstupem. 

Jak nastavit Interkom?

1.

Nastavte hlasitost na svých sluchátkách na maximum.

 

2.

Nastavte Squelch a Volume na interkomu tak, aby se všichni dobře slyšeli ve sluchátkách. (Po nastartování motoru může být nutné přenastavit squelch)

 

3.

Nastavte hlasitost rádia (všech rádií) a dalších audio vstupů.

Jak nastavit hlasitost rádia když nikdo nevysílá?

Ovládač hlasitosti na rádiu (Volume) zmáčkněte/povytáhněte a ve sluchátkách se ozve zřetelný šum. Následně nastavte hladinu hlasitosti a opět zmáčkněte/zatlačte stejný ovládač.