komunikace

Základní pravidla

Leť, naviguj a pak komunikuj.

Pozemní příprava před letem a správné stanovení priorit během letu je důležité. Typickou chybou žáků je zahájení vysílání aniž by měli letadlo stabilně vyvážené a věděli kde jsou.

P

Seznam se s radiostanicí v letadle

a správně nastav volume a squelch ještě před letem.

P

Poslouchej na frekvenci než začneš sám vysílat,

hrozí jinak přerušení vysílání někoho jiného. První oslovení je zřetelné ale krátké, pak je případné rušení co nejkratší.

P

Rozmysli si, co chceš říct 

a jakou odpověď lze očekávaná ještě před samotným vysíláním.

P

Používej běžnou hlasitost a rychlost řeči.

Ostatní musejí být schopni rozumět ale nesmějí být zdržování dlouhým vysíláním. Nerozdělujte své vysílání na více částí, někdo jiný vám do vysílání skočí!

P

Buď stručný a používejte standardní frazeologii.

Pokud frazeologie ani běžné fráze nestačí, pak potřebné vyjádříme běžnou řečí.

P

Měj v ruce připravenou tužku. 

V neznámých situacích vhodný zápis pomůže správné zopakování „readback“ a také správné nastavení i s časovým odstupem. 

Jak nastavit Interkom?

1) Nastavte hlasitost na svých sluchátkách na maximum.

 

2) Nastavte Squelch a Volume na interkomu tak, aby se všichni dobře slyšeli ve sluchátkách. (Po nastartování motoru může být nutné přenastavit squelch)

 

3) Nastavte hlasitost rádia (všech rádií) a dalších audio vstupů.

 

Slyší-li rádio jeden z pilotů hůře, nastavte hlasitost radia dostatečně vysoko, druhý si ztlumí hlasitost na sluchátkách.

Jak nastavit hlasitost rádia když nikdo nevysílá?

Ovládač hlasitosti na rádiu (Volume) zmáčkněte/povytáhněte a ve sluchátkách se ozve zřetelný šum. Následně nastavte hladinu hlasitosti a opět zmáčkněte/zatlačte stejný ovládač.