Základní pravidla

Leť, naviguj a pak komunikuj.

Pozemní příprava před letem a správné stanovení priorit během letu je velmi důležité.

Typickou chybou žáků je zahájené vysílání před tím, než je letadlo stabilně vyvážené a oni věděli, kde přesně jsou a co chtějí říct.

 

Čím více stresu, tím důležitější toto pravidlo je!

Seznam se s radiostanicí v letadle

Mějte správné nastavení volume a squelch před letem.

Poslouchej na frekvenci než začneš sám vysílat,

Chvilku poslouchejte, následné první oslovení musí být zřetelné a krátké.

Vyhnete se tak případnému rušení někoho jiného

Rozmysli si, co chceš říct 

Příprava před letem a malé rozmyšlení před každým vysíláním vždy pomůže. 

Používej běžnou hlasitost a rychlost řeči.

Ostatní musejí být schopni porozumět, ale nesmějí být zdržování dlouhým vysíláním.

Nerozdělujte své vysílání na více částí, někdo jiný vám vysílání přeruší.

Buď stručný a používejte standardní frazeologii.

Pokud frazeologie ani běžné fráze nestačí, pak se vyjádřete běžnou řečí.

Měj v ruce připravenou tužku. 

Létat s tužkou v ruce není ostuda, ale velká úleva.

Co slyšíte zapište, následně to přečtěte v rámci opakování a pak nastavujte a leťte.

K rychlému zápisu využívejte znaky (šipky, čárky, počáteční písmena).

Jak nastavit Interkom?

1.

Nastavte hlasitost na svých sluchátkách na maximum.

 

2.

Nastavte Squelch a Volume na interkomu tak, aby se všichni „ve sluchátkách“ dobře slyšeli .

(Po nastartování motoru může být nutné squelch přenastavit)

 

3.

Nastavte hlasitost rádia (všech rádií) a dalších audio vstupů.

Jak nastavit hlasitost rádia když nikdo nevysílá?

Ovládač hlasitosti na rádiu (Volume) zmáčkněte/povytáhněte a ve sluchátkách se ozve zřetelný šum. Následně nastavte hladinu hlasitosti a opět zmáčkněte/zatlačte stejný ovládač.